Vacant binnen het bestuur

Ter overweging: ons bestuur heeft op korte termijn plaats voor twee nieuwe bestuursleden: Annelies stopt als bestuurslid, dus is de functie van PR-functionaris vacant en Dieneke stopt na 2 termijnen als secretaris.

Bedenk dat ons koor, net als alle verenigingen, alleen kan draaien als er mensen zijn die bereid zijn om zich enkele jaren voor de club in te zetten. Hoe mooi zou het zijn als iedereen zich daar op enig moment toe geroepen zou voelen. Het zou toch niet zo moeten zijn, dat alles op de schouders van de resterende bestuursleden terecht komt?  Denk eens goed na of jij niet je bijdrage kunt leveren. Wij horen het graag!

9 december 2018