Muziek uitvoeren van goede kwaliteit kost meer dan de leden kunnen opbrengen. Omdat het koor relatief klein is en met gekwalificeerde beroepskrachten werkt, moet steeds gezocht worden naar extra financiële middelen. Ook u kunt Vriend van Bach of Sponsor worden van het Bachkoor Doetinchem.

♫ ♫ ♫ Voor € 25,00 of meer per jaar bent u Vriend van Bach en ontvangt u voorafgaand aan de concerten het programmaboekje en een entreekaartje, zodat u gratis onze concerten kunt bezoeken.

♫ ♫ ♫ Bij sponsoring van € 50,00 of meer per jaar bieden wij u naamsvermelding op onze website en in het programmaboekje, eventueel met logo.

Voor een vriend/donateur kan het belastingtechnisch interessant zijn om zich er contractueel op vast te leggen om gedurende 5 jaar een gift te doen. Omdat het Bachkoor een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is, is de gift jaarlijks volledig aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Aan die contractuele vastlegging zijn geen kosten verbonden: er komt geen notaris aan te pas. Het contract moet wel schriftelijk vastgelegd zijn en ondertekend door de gever en de penningmeester van het Bachkoor. Zie ook de site van de Belastingdienst voor nadere informatie.

Wilt u Vriend van Bach of Sponsor worden, neem dan contact op met Pollyan van Swigchem (public relations) of stort uw bijdrage rechtstreeks op onze rekening NL58ABNA 0936255641 ten name van de penningmeester Bachkoor Doetinchem.

Wij zijn buitengewoon dankbaar voor uw steun.