Muziek uitvoeren van goede kwaliteit kost meer dan de leden kunnen opbrengen. Omdat het koor relatief klein is en met gekwalificeerde beroepskrachten werkt, moet steeds gezocht worden naar extra financiële middelen. Ook u kunt Vriend of Sponsor worden van het Kamerkoor Doetinchem.

Voor € 25,00 of meer per jaar bent u Vriend van het Kamerkoor en ontvangt u voorafgaand aan de concerten het programmaboekje en een entreekaartje, zodat u gratis onze concerten kunt bezoeken.

Bij sponsoring van € 50,00 of meer per jaar bieden wij u naamsvermelding op onze website en in het programmaboekje, eventueel met logo.

Voor een vriend/donateur kan het belastingtechnisch interessant zijn om zich er contractueel op vast te leggen om gedurende 5 jaar een gift te doen. Omdat het Kamerkoor een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is, is de gift jaarlijks volledig aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Aan die contractuele vastlegging zijn geen kosten verbonden: er komt geen notaris aan te pas. Het contract moet wel schriftelijk vastgelegd zijn en ondertekend door de gever en de penningmeester van het Kamerkoor. Zie ook de site van de Belastingdienst voor nadere informatie.

Wilt u Vriend of Sponsor van het Kamerkoor worden, neem dan contact op met Martine Navis (public relations) of stort uw bijdrage rechtstreeks op onze rekening NL58ABNA 0936255641 ten name van de penningmeester Kamerkoor Doetinchem.

Wij zijn buitengewoon dankbaar voor uw steun.