Door de relatie met Bach’s muziek expliciet onder de aandacht te brengen van het publiek,  proberen wij voor deze muziek en muziek in het algemeen een zo groot mogelijke belangstelling te wekken. Onze doelstelling is om deze muziek op een dusdanig kwaliteitsniveau uit te voeren, dat we ons daarmee onderscheiden in de regio. Daaraan werken we o.a. door middel van koortraining en stemvorming.

Als ideale omvang zien wij een ledental van tussen de 24 en 32; hiermee gaan we echter niet dogmatisch om. Een mooie homogene koorklank is belangrijker dan een getal.

De Bachvereniging wil ook op uitnodigingen voor optredens kunnen ingaan. Daarom wordt een basisrepertoire opgebouwd, waarmee we, eventueel in een afgeslankte bezetting, op redelijk korte termijn een kwalitatief hoogstaand optreden kunnen verzorgen.

Voor het organiseren van grote concerten zoeken we samenwerking met andere koren en/of muziekgezelschappen uit de regio of nodigen we projectleden uit om mee te komen zingen.

Wij hechten er veel waarde aan  dat de wekelijkse repetities op de maandagavonden in een positieve, warme sfeer plaatsvinden. Door deel te nemen aan korenfestivals e.d. verwachten we de onderlinge verbondenheid nog verder te versterken.

Kom eens kijken, luisteren en meezingen op een van onze repetitieavonden. U kunt contact opnemen met onze secretaris per telefoon of mail voor een bezoek aan een repetitieavond.