5 april Johannes Passion Luthers Bach Ensemble

JOHANNES PASSION IN GROTE OF MARTINIKERK DOESBURG

Op vrijdag 5 april 2019 vindt om 19.30 uur een uitvoering van de Johannes Passion plaats in de Grote of Martinikerk in Doesburg door het Luthers Bach Ensemble.

Johann Sebastian Bach schreef deze passie in 1724. In dat jaar werd de Johannes Passion voor het eerst uitgevoerd op Goede Vrijdag 7 april in de Nicolaïkirche te Leipzig. In de jaren daarna bracht Bach verschillende wijzigingen aan. Zo verving hij in 1725 het uitbundige openingskoor door een ingetogener koraal. Ook in latere jaren bleef hij wijzigingen aanbrengen. Het LBE brengt de oorspronkelijke versie van 1724 ten gehore.

De Johannes Passion is beknopter (ook in tijdsduur) dan de Matthäus Passion en draagt een feller en dramatischer karakter. Dit fellere karakter bereikt Bach onder meer  door het gebruik van turbae – kleine expressieve koortjes. Hiermee schildert Bach als het ware het dramatische verhaal.

In een semi-scenische presentatie, waarbij zowel solisten als koren uit het hoofd zingen maakt het LBE een directer contact met het publiek en wordt de intensiteit van de muzikale ervaring op het podium en in de zaal groter.

Regisseur Marc Pantus over de Johannes Passion van het LBE:  

‘De Johannes is in aard en beleving een totaal ander stuk dan de Matthäus.

Behalve de formele zaken (één koor en één orkest in plaats van twee en het stuk is korter) valt een ding het meest op: er wordt niet gedraald. De passie begint als het verhaal al flink op gang is en valt direct met de deur in huis.

De scenes met Christus, Pilatus en het volk in de Johannespassie zijn zeer dynamisch en volgen elkaar in hoog tempo op. De dialogen tussen Christus en Pilatus en die tussen Pilatus en het volk zijn bij uitstek theatraal te noemen. Er zijn dus veel aanknopingspunten om een scenische versie van de Johannes te rechtvaardigen.

Die expliciet theatrale aspecten van het stuk maken dat in mijn scenische versie van de Johannespassie er, in tegenstelling tot mijn buitengewoon sobere scenische interpretatie van de Mattheuspassie, veel meer theatrale effecten hun intrede doen’.

Het LBE is in de Passietijd een vaste gast in de Doesburgse Grote of Martinikerk: het ensemble voerde in de voorgaande jaren de passies van Matthäus en Marcus uit, steeds in een sobere semi-scenische uitvoering die veel weerklank ondervond bij de toehoorders. Het LBE is een barok ensemble, in 2006 opgericht, dat uitvoert uit op authentieke instrumenten, bij voorkeur op historische locaties.

Uitvoerenden:

Luthers Bach Ensemble (ripiënisten, solisten & barokorkest)
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barokorkest)
Marc Pantus (regie semi-scenische uitvoeringen), Tymen Jan Bronda (artistieke leiding)
Anna Kellnhofer (sopraan) | Robert Kuizenga (altus),  Johannes Weiss (tenor),  Joris van Baar (bas),| William Knight (Evangelist),  Henk Timmerman (Christus).

Vrijdag 5 april 2019, 19.30 uur in de Grote of Martinikerk Doesburg

Entree € 32,50, voor koorleden € 28,00 tot 18 jr € 15,00

Bachkoorleden krijgen een korting van € 4,50 op de toegangsprijs. Deze korting is verkrijgbaar door kaarten te bestellen op www.stidomu.nl met gebruikmaking van de kortingscode JP2019.