Johann Sebastian Bach: “I play the notes as they are written
but it is God who makes the music”

Het Bachkoor Doetinchem (voorheen Doetinchemse Bachvereniging) ontleent haar naam aan een van onze grootste kunstenaars, Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Aan zijn leven zou men dat niet zo direct zeggen. Het is een typisch burgerlijk bestaan geweest dat zich afspeelde te midden van de dagelijkse zorgen voor het gezin en de kleine krakelen die zijn ambt onvermijdelijk met zich meebracht.

Bach start zijn carrière in Weimar als organist en muzikant aan het hof. In Cöthen werkt hij vervolgens als Kapelmeester.

In 1723 verwerft hij in Leipzig de prestigieuze positie van Cantor en wordt hij muziekleraar aan de Thomasschule. Als scheppend kunstenaar, als componist, is Bach een geweldig mens die vooral in zijn kerkmuziek zijn genie openbaart. Uit hoofde van zijn ambt moest Bach wekelijks zorgen voor een passende compositie die tijdens de dienst in een van de hoofdkerken van Leipzig werd uitgevoerd. Zo ontstonden zijn kerkcantates waarvan er bijna tweehonderd bewaard zijn gebleven.

Deze heerlijke muziek in een passende omgeving tot klinken brengen is doel en taak van ons Bachkoor.

Word Vriend van Bach of Sponsor

Ons koor

Ons koor

Door de relatie met Bach’s muziek expliciet onder de aandacht te brengen van het publiek, proberen wij voor deze muziek en muziek in het algemeen een zo groot mogelijke belangstelling te wekken.

Dirigent

Dirigent

Het lijkt me een prachtige uitdaging om met het Bachkoor Doetinchem te werken, en hier in de regio de muziek van Bach en andere componisten op goed niveau ten gehore te kunnen brengen.

Repetities

Repetities

Met uitzondering van de schoolvakanties repeteren wij iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de prachtige historische Oude Kerk in Etten onder leiding van onze dirigent JanJoost van Elburg.

Lid worden

Lid worden

Lijkt het u leuk om mee te zingen in een enthousiast koor met aspiraties en inspiratie? Komt u dan eens kijken, luisteren en meezingen op een van onze repetitieavonden. Neem gerust contact op met onze secretaris voor een bezoek aan een repetitieavond.

Organisatie

Organisatie

Het bestuur bestaat uit Pollyan van Swigchem (voorzitter en public relations), Jedidja Stellwag
(secretaris), Henk Sonnenschein
(penningmeester) en Bart Visscher (musici, communicatie, sponsoren en vrienden).

Steun ons

Steun ons

Muziek uitvoeren van goede kwaliteit kost meer dan de leden kunnen opbrengen. Omdat het koor relatief klein is en met gekwalificeerde beroepskrachten werkt, moet steeds gezocht worden naar extra financiële middelen.