Johann Sebastian Bach: “I play the notes as they are written but it is God who makes the music”

Het Bachkoor Doetinchem (voorheen Doetinchemse Bachvereniging) ontleent haar naam aan een van onze grootste kunstenaars, Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Aan zijn leven zou men dat niet zo direct zeggen. Het is een typisch burgerlijk bestaan geweest dat zich afspeelde te midden van de dagelijkse zorgen voor het gezin en de kleine krakelen die zijn ambt onvermijdelijk met zich meebracht.

Bach start zijn carrière in Weimar als organist en muzikant aan het hof. In Cöthen werkt hij vervolgens als Kapelmeester.

In 1723 verwerft hij in Leipzig de prestigieuze positie van Cantor en wordt hij muziekleraar aan de Thomasschule.

Als scheppend kunstenaar, als componist, is Bach een geweldig mens die vooral in zijn kerkmuziek zijn genie openbaart. Uit hoofde van zijn ambt moest Bach wekelijks zorgen voor een passende compositie die tijdens de dienst in een van de hoofdkerken van Leipzig werd uitgevoerd. Zo ontstonden zijn kerkcantates waarvan er bijna tweehonderd bewaard zijn gebleven.

Deze heerlijke muziek in een passende omgeving tot klinken brengen is doel en taak van ons Bachkoor.

Scroll Up