Historie

 2000 2003 2006  2009 2012  2015  2018 2021 2024 2027 2030
 2001 2004 2007  2010 2013  2016  2019 2022 2025 2028 2031
 2002 2005 2008  2011 2014  2017  2020 2023 2026 2029 2032

Op een zaterdagavond in het jaar 1951 kwam in de consistoriekamer van de Grote Kerk in Doetinchem een aantal muziekvrienden bijeen voor het beramen van een stoutmoedig plan: het oprichten van een Bachvereniging om op zondagochtenden na de dienst kerkcantates van Johann Sebastian Bach uit te voeren. 

Het waren mevrouw M. Nettle-van Veen, ds. G.J. van Andel en de heren F. Roosjen, W. van Mosselveld, T. Schoenmaker, G.J. Meijerink, S. Mook en D. Zweep. De vergadering en de besluiten die zij namen, ademden de idealistische geest van elke pioniersarbeid. Men besloot muziek te gaan maken omwille van haar schoonheid. Alle materiële overwegingen werden verre gehouden: geen contributie, geen entreegeld. Alleen muziek. Orkestleden waren er wel te vinden. Een wonderlijke bestiering van het lot had in een kleine provinciestad als Doetinchem een aantal voortreffelijke instrumentalisten bijeengebracht, met wie een bruikbaar ensemble kon worden gevormd. 

De voornaamste zorg was zangers aan te trekken, vooral tenoren. Men polste en vroeg eens hier en daar.   

Er bleek van vele kanten enthousiasme en bereidheid en al vrij spoedig konden de repetities beginnen onder leiding van Sjoerd Mook, de organist van de kerk.

Het ideaal om alleen muziek te maken om haar schoonheid, zonder zich te bezinnen op de materiële en financiële kant van de vereniging, kon geen stand houden en zo werd een eerste bestuur gevormd dat bestond uit de heer R.J. Drees, voorzitter, mevrouw A. Bruininkweerd-Weidema, secretaris en mevrouw M. Nettle-van Veen, penningmeester.

De eerste uitvoering vond op 4 mei 1952 plaats in de Grote Kerk in Doetinchem met de cantate BWV 12, ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’ met de solisten mevrouw M. Nettl-van Veen, alt, de heer H. Ponten, tenor en de heer D. Zweep, bas.

Toen de Doetinchemse Bachvereniging net was opgericht, was het nadrukkelijke doel het uitvoeren van de cantates van Johann Sebastian Bach. Na verloop van tijd werd het repertoire uitgebreid met werken uit de Renaissance, de Barok, de Romantiek en de 20e eeuw. Vanaf 2016 staat  de Oude Muziek weer meer centraal.

Scroll Up